Honden helpen ouderen met dementie?

In een aantal verzorgingstehuizen in Nederland wordt een proef gedaan met honden. De honden zijn onderdeel van een proef waarbij wordt getest of demente ouderen baat hebben bij regelmatig bezoek van een hond.